نرم افزار CRM

نرم افزار CRM

نرم افزار CRM مای گرین اسکین

نرم افزار CRM ما فقط برای مدیریت ارتباط با مشتریان شما نیست. این نرم افزار برای هر شغلی به صورت اختصاصی تولید شده و علاوه بر مدیریت ارتباط با مشتریان ، مدیریت مشتریان ، مدیریت فاکتورها ، فاکتور ساز آنلاین ، باشگاه مشتریان و … را نیز به شما ارائه می دهد.